هجوم ایرانیان برای سفرهای خارجی/ جزئیات

آخرین اخبار

انتشار آماری عجیب در ۱۱۰ سالگی بازنشستگی آستون مارتین!

امیرمسعود عابدین_ ‌رئیس استراتژی محصول و بازار آستون مارتین، الکس لانگ، به‌تازگی اعلام کرد که هنوز ۹۰ درصد خودروهای این برند ۱۱۰ ساله در جاده هستند! این عدد دربرگیرنده حدود ۱۱۰ هزار خودروی ساخته‌شده از زمان تأسیس شرکت در سال ۱۹۱۳ است. لانگ درباره روند ردیابی خودروهایی که هنوز در جاده هستند، گفت: «بسیاری از کشورها شما..

به گزارش خبرگزارش خبرآنلاین، با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۶۹ و ۲۹ هزار فروند ثبت شده است. براساس گزارش ایرنا، در این مدت، بیشترین تعداد نشست و برخاست در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد به ..

به گزارش خبرگزارش خبرآنلاین، با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۶۹ و ۲۹ هزار فروند ثبت شده است.

براساس گزارش ایرنا، در این مدت، بیشترین تعداد نشست و برخاست در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۵۱ هزار فروند و کمترین مربوط به فرودگاه‌های سمنان و شاهرود به میزان هشت و ۱۱ فروند است.

در ۱۱ ماهه پارسال بیش از ۵۷ درصد (۱۵۱ هزار فروند از مجموع ۲۶۴ هزار فروند) نشست و برخاست‌ها در ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد (از ۵۲ فرودگاه تحت مالکیت و نظارت شرکت فرودگاه‌ها) انجام شده است. به عبارت دیگر ۴۳ درصد (۱۱۳ هزار فروند) از نشست و برخاست‌ها در ۵۰ فرودگاه باقی‌مانده انجام شده است. همچنین ۹۰ درصد پروازها در ۱۲ فرودگاه انجام شده است.

هجوم ایرانیان برای سفرهای خارجی/ جزئیات

هجوم ایرانیان برای سفرهای خارجی/ جزئیاتهجوم ایرانیان برای سفرهای خارجی/ جزئیاتوضعیت اعزام و پذیرش مسافران

میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۷ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر و ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۲۸ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر و بین المللی ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر) به ترتیب ۲ درصد کاهش و ۱۴ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۴۴ میلیون و ۴.۴ میلیون نفر ثبت شده است.

همچنین مقایسه عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۳۷ و ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین تعداد اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد به ترتیب به میزان ۱۲ و هفت میلیون نفر و کمترین مربوط به فرودگاه های سمنان و شاهرود به میزان ۵۲۸ و ۵۳۹ نفر است.

در ۱۱ ماهه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد (۱۹ میلیون نفر از مجموع ۳۱ میلیون نفر) اعزام و پذیرش مسافر در ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد (از ۵۲ فرودگاه تحت مالکیت و نظارت شرکت فرودگاه‌هاا که در آنها پرواز انجام شده است) انجام شده است. به عبارت دیگر ۴۰ درصد (۱۲ میلیون نفر) اعزام و پذیرش مسافر در ۵۰ فرودگاه باقی‌مانده انجام شده است. همچنین ۹۰ درصد پروازها در ۱۰ فرودگاه انجام شده است.

227217

لینک منبع

0 Comments