قیمت‌های جهانی انواع پلیمر‌ها

آخرین اخبار

ریزش قیمت دنا «عجیب» شد/ جدول قیمت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این خودرو در طول ۱۰ روز گذشته ۶۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۳۰ میلیون تومان و تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. گزارش‌ها از بازار..

1403/04/14 | اخبار برتر

Asian & Middle East Polymer Spot Price Assessments – July 10, 2024
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
PP Raffia Spot CFR Far East Asia USD/MT 925 – 960 -5 / NC
PP Raffia Spot CFR South East Asia USD/MT 970 – 1020 -10 / NC
PP Raffia Spot CFR India USD/MT 1030 – 1070 NC / +10
PP Raffia Spot CFR Pakistan USD/MT 1100 – 1120 +10
PP Raffia Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1100 – 1140 NC / +10
PP Raffia Spot CFR Bangladesh USD/MT 1080 – 1110 +20
PP Raffia Spot CFR Middle East USD/MT 1000 – 1070 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
PP Injection Spot CFR Far East Asia USD/MT 925 – 960 -5 / NC
PP Injection Spot CFR South East Asia USD/MT 970 – 1020 -10 / NC
PP Injection Spot CFR India USD/MT 1030 – 1070 NC / +10
PP Injection Spot CFR Pakistan USD/MT 1100 – 1120 +10
PP Injection Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1100 – 1140 NC / +10
PP Injection Spot CFR Bangladesh USD/MT 1080 – 1110 +20
PP Injection Spot CFR Middle East USD/MT 1000 – 1070 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
PP Film Spot CFR Far East Asia USD/MT 935 – 970 -5 / NC
PP Film Spot CFR South East Asia USD/MT 980 – 1030 -10 / NC
PP Film Spot CFR India USD/MT 1050 – 1090 NC / +10
PP Film Spot CFR Pakistan USD/MT 1120 – 1150 +10
PP Film Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1140 – 1170 NC / +10
PP Film Spot CFR Bangladesh USD/MT 1100 – 1130 +20
PP Film Spot CFR Middle East USD/MT 1030 – 1110 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
PP BOPP Spot CFR Far East Asia USD/MT 935 – 970 -5 / NC
PP BOPP Spot CFR South East Asia USD/MT 980 – 1030 -10 / NC
PP BOPP Spot CFR India USD/MT 1050 – 1090 NC / +10
PP BOPP Spot CFR Pakistan USD/MT 1120 – 1150 +10
PP BOPP Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1140 – 1170 NC / +10
PP BOPP Spot CFR Bangladesh USD/MT 1100 – 1130 +20
PP BOPP Spot CFR Middle East USD/MT 1020 – 1090 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
PP Block Copolymer Spot CFR Far East Asia USD/MT 955 – 980 -5 / NC
PP Block Copolymer Spot CFR South East Asia USD/MT 1005 – 1050 -10 / NC
PP Block Copolymer Spot CFR India USD/MT 1070 – 1110 +10
PP Block Copolymer Spot CFR Pakistan USD/MT 1130 – 1180 +10
PP Block Copolymer Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1160 – 1180 NC / +10
PP Block Copolymer Spot CFR Bangladesh USD/MT 1140 – 1190 +20
PP Block Copolymer Spot CFR Middle East USD/MT 1070 – 1120 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
HDPE Yarn Spot CFR Far East Asia USD/MT 990 – 1000 No Change
HDPE Yarn Spot CFR South East Asia USD/MT 1040 – 1070 No Change
HDPE Yarn Spot CFR India USD/MT 1010 – 1040 No Change
HDPE Yarn Spot CFR Pakistan USD/MT 1040 – 1060 No Change
HDPE Yarn Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1080 – 1100 No Change
HDPE Yarn Spot CFR Bangladesh USD/MT 1050 – 1070 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
HDPE Injection Spot CFR Far East Asia USD/MT 920 – 940 No Change
HDPE Injection Spot CFR South East Asia USD/MT 990 – 1030 No Change
HDPE Injection Spot CFR India USD/MT 1000 – 1050 No Change
HDPE Injection Spot CFR Pakistan USD/MT 1030 – 1050 No Change
HDPE Injection Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1070 – 1090 No Change
HDPE Injection Spot CFR Bangladesh USD/MT 1050 – 1070 No Change
HDPE Injection Spot CFR Middle East USD/MT 1000 – 1050 +20
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
HDPE Blow Moulding Spot CFR Far East Asia USD/MT 930 – 970 No Change
HDPE Blow Moulding Spot CFR South East Asia USD/MT 1000 – 1030 No Change
HDPE Blow Moulding Spot CFR India USD/MT 1020 – 1050 No Change
HDPE Blow Moulding Spot CFR Pakistan USD/MT 1040 – 1070 No Change
HDPE Blow Moulding Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1090 – 1120 No Change
HDPE Blow Moulding Spot CFR Bangladesh USD/MT 1060 – 1080 No Change
HDPE Blow Moulding Spot CFR Middle East USD/MT 1020 – 1050 +20
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
HDPE Film Spot CFR Far East Asia USD/MT 980 – 1010 No Change
HDPE Film Spot CFR South East Asia USD/MT 1000 – 1040 No Change
HDPE Film Spot CFR India USD/MT 1020 – 1060 No Change
HDPE Film Spot CFR Pakistan USD/MT 1040 – 1070 No Change
HDPE Film Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1090 – 1120 No Change
HDPE Film Spot CFR Bangladesh USD/MT 1060 – 1080 No Change
HDPE Film Spot CFR Middle East USD/MT 1000 – 1050 +20
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
LDPE Film Spot CFR Far East Asia USD/MT 1170 – 1230 No Change
LDPE Film Spot CFR South East Asia USD/MT 1270 – 1330 No Change
LDPE Film Spot CFR India USD/MT 1250 – 1290 No Change
LDPE Film Spot CFR Pakistan USD/MT 1210 – 1240 No Change
LDPE Film Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1280 – 1320 No Change
LDPE Film Spot CFR Bangladesh USD/MT 1290 – 1320 No Change
LDPE Film Spot CFR Middle East USD/MT 1120 – 1160 +40
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
LLPDE Film Spot CFR Far East Asia USD/MT 970 – 1010 No Change
LLDPE Film Spot CFR South East Asia USD/MT 1020 – 1050 No Change
LLDPE Film Spot CFR India USD/MT 1000 – 1020 No Change
LLPDE Film Spot CFR Pakistan USD/MT 1040 – 1070 No Change
LLDPE Film Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1070 – 1100 No Change
LLDPE Film Spot CFR Bangladesh USD/MT 1070 – 1100 No Change
LLDPE Film Spot CFR Middle East USD/MT 1000 – 1050 +20
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
PVC Suspension Spot CFR China USD/MT 820 – 830 No Change
PVC Suspension Spot CFR South East Asia USD/MT 830 – 850 No Change
PVC Suspension Spot CFR India USD/MT 950 – 980 -20
PVC Suspension Spot CFR Pakistan USD/MT 890 – 940 No Change
PVC Suspension Spot CFR Sri Lanka USD/MT 930 – 970 No Change
PVC Suspension Spot CFR Bangladesh USD/MT 920 – 950 No Change
PVC Suspension Spot CFR Middle East USD/MT 890 – 930 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
GPPS Spot CFR North East Asia USD/MT 1300 – 1360 No Change
GPPS Spot CFR South East Asia USD/MT 1300 – 1370 No Change
GPPS Spot CFR India USD/MT 1360 – 1440 No Change
GPPS Spot CFR Pakistan USD/MT 1360 – 1420 No Change
GPPS Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1380 – 1440 No Change
GPPS Spot CFR Bangladesh USD/MT 1380 – 1450 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
HIPS Spot CFR North East Asia USD/MT 1370 – 1460 No Change
HIPS Spot CFR South East Asia USD/MT 1390 – 1460 No Change
HIPS Spot CFR India USD/MT 1450 – 1500 No Change
HIPS Spot CFR Pakistan USD/MT 1410 – 1450 No Change
HIPS Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1440 – 1490 No Change
HIPS Spot CFR Bangladesh USD/MT 1480 – 1540 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
PET Bottle Spot FOB North East Asia USD/MT 890 – 910 No Change
PET Bottle Spot FOB South East Asia USD/MT 980 – 1020 No Change
PET Bottle Spot CFR India USD/MT 1070 – 1090 No Change
PET Bottle Spot CFR Pakistan USD/MT 1050 – 1090 No Change
PET Bottle Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1050 – 1090 No Change
PET Bottle Spot CFR Bangladesh USD/MT 1060 – 1090 No Change
PET Bottle Spot CFR Middle East USD/MT 990 – 1020 No Change
ASSESSMENT TYPE BASIS LOCATION CURRENCY PRICE CHANGE
ABS Injection Spot CFR China USD/MT 1470 – 1520 No Change
ABS Injection Spot CFR South East Asia USD/MT 1490 – 1540 No Change
ABS Injection Spot CFR India USD/MT 1570 – 1620 No Change
ABS Injection Spot CFR Pakistan USD/MT 1530 – 1580 No Change
ABS Injection Spot CFR Sri Lanka USD/MT 1560 – 1590 No Change
ABS Injection Spot CFR Bangladesh USD/MT 1550 – 1610 No Change

0 Comments